Regulamin

Niniejszy regulamin zawiera uregulowania organizacyjne witryny slawomirgwryluk.pl oraz współpracy z Fotografem.

Informacje ogólne

Regulamin ważny od: 26 kwietnia 2021 r.

Właścicielem witryny slawomirgawryluk.pl jest firma Apricot Sławomir Gawryluk z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Wierzbowej 3a/1 (NIP: 542 153 11 40, REGON: 200377595).

Korzystanie z witryny internetowej

Korzystanie z witryny internetowej slawomirgawryluk.pl jest bezpłatne.

Składanie zamówień (rejestracja udziału w szkoleniach i sesjach fotograficznych) możliwe jest wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja użytkownika jest równoważna z założeniem konta na stronie paf.edu.pl.

Warunkiem bezwzględnie koniecznym do założenia konta jest posiadanie własnego adresu e-mail. Tylko 1 konto może być założone przy użyciu 1 adresu e-mail.

Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Aby usunąć konto należy przesłać e-mail’em dyspozycję usunięcia konta na adres info@slawomirgawryluk.pl.

Udział w sesjach fotograficznych

Rejestracja udziału w sesjach fotograficznych odbywa się za pomocą strony https://slawomirgawryluk.pl/sklep/.

W sesjach fotograficznych mogą brać udział osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie w towarzystwie opiekuna prawnego lub za jego pisemną zgodą.

Udział w sesji fotograficznej wymaga wykupienia pakietu na stronie sklepu oraz dokonania przedpłaty, która wiąże się z rezerwacją terminu.

Termin sesji powinien być ustalony i potwierdzony przez obie strony przed zakupem

Pełna opłata za udział w sesji podlega zwrotowi w 100% w przypadku anulowania zakupu w terminie powyżej 7 dni przed sesja. Anulowanie zgłoszenia w terminie do 7 dni przed sesją umożliwia otrzymanie zwrotu w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

Odwołanie sesji

Fotograf ma prawo odwołać lub przesunąć termin sesji w wyjątkowych sytuacjach losowych lub z powodów niezależnych od Fotografa. W takiej sytuacji Fotograf zwróci pełną kwotę wpłaconą za sesję lub przetransferuje wpłatę na poczet innego terminu zgodnie z wolą uczestnika.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia sesji z przyczyn niezależnych od Fotografa (np. zakaz prowadzenia działalności w związku z pandemią COVID-19), sesja zostaje zawieszona, a wpłaty nie zostają zwrócone.

Płatności

Użytkownik podczas rejestracji uczestnictwa w sesji ma do wyboru 2 formy płatności:

  • Płatność on-line przez PayU (w tym płatność kartą kredytową)
  • Przelew na konto

Wyłączenie odpowiedzialności

Fotograf nie gwarantuje uzyskania żadnych konkretnych rezultatów po udziale w sesji (np. otrzymania propozycji pracy).

Fotograf nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone na stronie reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

Postanowienia końcowe

Wszelkie problemy napotkane podczas użytkowania serwisu, użytkownik powinien zgłosić e-mail’em na adres: info@slawomirgawryluk.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.